HCA ADVISORY BOARD


Emily J. Hogg

SDU

Read more...

Emily J. Hogg er ph.d. i engelsk litteratur fra Queen Mary University i London. Hun er lektor i samtidig anglofon litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hendes primære forskningsområder er samtidig engelsksproget litteratur, herunder britisk, sydafrikansk og ugandisk litteratur, samt litteraturens sociale og politiske dimensioner, især prækariat, køn og menneskerettigheder. Hun har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2020.

Rune Graulund

SDU

Read more...

Rune Graulund er lektor i amerikansk litteratur og kultur ved Center for Amerikanske Studier, Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hans primære forskningsområder er moderne amerikansk litteratur, ørkenens litteratur- og kulturhistorie, rejselitteratur og økokritik samt antropocæne fortælleformer (med særligt fokus på spekulativ fiktion). Rune Graulund har udgivet bøger og artikler om forfattere såsom Junot Díaz, Cormac McCarthy, Jeff VanderMeer, Paolo Bacigalupi, Robyn Davidson, Katherine Dunn, Shani Mootoo, Orhan Pamuk og China Miéville. Han underviser på amerikanske studier i moderne amerikansk litteratur og populærkultur. Graulund har før sin ansættelse på SDU forsket og undervist på universiteter i København, Glasgow, New York og London. Han har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2016.

Sofie Kluge

SDU

Read more...

Sofie Kluge er ph.d. i Litteraturvidenskab og dr.phil. fra Københavns Universitet. Hun er medlem af Academia Europaea og har boet og studeret litteratur i Spanien i mere end ti år. Sofie Kluge er lektor i litteraturvidenskab på SDU med særlig interesse for den spanske guldalder og europæisk renæssance og baroklitteratur. Hun er redaktør på Orbis litterarum med særligt ansvar for det romanske område, og hun er forfatter til fire monografier og mere end 40 artikler og bogkapitler om en bredere vifte af litteraturhistoriske og teoretiske emner. Hun har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2016.

Adam Paulsen 

SDU

Read more...

Adam Paulsen er lektor i litteraturvidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Hans primære interesseområder er krigens kultur- og litteraturhistorie, identitetspolitik og litteratur, kulturkritik og historiefilosofi. Adam Paulsen har udgivet bøger og artikler om forfattere som Thomas Mann, Ernst Jünger, Elias Canetti, Günter Kunert, Thorkild Bjørnvig og Christian Kracht. Han har desuden oversat og udgivet en lang række skønlitterære og filosofiske værker fra tysk, deriblandt Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder, Ernst Toller, Ernst Jünger, Yvan Goll, Thomas Hettche, Maxim Biller og Rüdiger Safranski. Han underviser på Litteraturvidenskab i litteraturhistorie, europæisk kultur og litterær analyse. Han har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2020.

Jon Helt Haarder

SDU

Read more...

Jon Helt Haarder er lektor i dansk litteratur på Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Han er mest kendt for Performativ biografismeEn hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur (Gyldendal 2014). Som forsker er han tilknyttet Uses of Literature – The Social Dimensions of Literature. Jon Helt Haarder underviser på uddannelserne Dansk, Litteraturvidenskab og Scandinavian Area Studies og har været Fulbright Visiting Professor på University of California, Berkeley. Aktuelt arbejder han på et projekt om ghettoens danske litteraturhistorie. Han har været medlem af H.C. Andersen Litteraturprisen advisory board siden 2016.